Super Smash Bros. Brawl/Credits

From Codex Gamicus
Jump to: navigation, search

Super Smash Bros. Brawl

Awards | Changelog | Cheats | Codes | Codex
Compatibility | Covers | Credits | DLC | Help
Localization | Manifest | Modding | Patches
Ratings | Reviews | Screenshots | Soundtrack
Videos | Walkthrough


Musicians[edit | edit source]

Akihiro Honda (Konami Digital Entertainment Co., Ltd.)

Arata Iiyoshi

Asuka Ohta (Nintendo)

Hajime Wakai (Nintendo)

Jun Fukuda (grasshopper manufacture inc.)

Kazumi Totaka (Nintendo)

Keigo Ozaki (GAME ARTS Co.,Ltd.)

Kenichi Okuma

Kenji Ito

Kenji Yamamoto (Nintendo)

Kentaro Ishizaka (HAL Laboratory, Inc.)

Koji Hayama

Koji Kondo (Nintendo)

Masaaki Iwasaki

Masafumi Takada (grasshopper manufacture inc.)

Masato Kouda

Michiko Naruke

Minako Hamano (Nintendo)

Motoi Sakuraba

Noriyuki Iwadare

Ryoji Yoshitomi (Nintendo)

Seiji Momoi

Shogo Sakai (HAL Laboratory, Inc.)

Shota Kageyama

Takahiro Nishi (GAME ARTS Co.,Ltd.)

Tomoko Sasaki (TOKIOHEIDI)

Toru Minegishi (Nintendo)

Toshiyuki Sudo (Nintendo)

Tsukasa Masuko

Yasufumi Fukuda

Yasunori Mitsuda (PROCYON STUDIO CO., LTD.)

Yoko Shimomura

Yuka Tsujiyoko

Yusuke Takahama (TARGET ENTERTAINMENT INC.)

Yutaka Iraha (GAME ARTS Co.,Ltd.)

Yuzo Koshiro (ANCIENT)